RODO - KONGRES

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o przetwarzaniu danych w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Mońkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
a)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu z siedzibą przy Placu 11 listopada 37, 19-110 Goniądz, NIP 546-139-09-41, REGON 200716784.
b)      Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 533728733 lub mailowo: inspectordanychosobowych@gmail.com  
c)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji organizacji XI edycji Kongresu Kadry Zarządzającej MOW  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f oraz art. 9 ust. 2 RODO.
d)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
e)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia pobytu, zakończenia umowy, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
i)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
j)       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 
 
Statystyki zbiorcze na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego