PROGRAM - KONGRES

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROGRAM  
9.30-13.00Rejestracja uczestników   Centrum konferencyjne Bartlowizna 
13.00-14.30ObiadCentrum konferencyjne Bartlowizna 
14.30Otwarcie Kongresu
14.45-15.45Wystąpienie przedstawiciela MEN, dyskusja
15.45 -16.45Wystąpienia zaproszonych gości
16.45-17.15Przerwa kawowa
17.15-18.45Prezentacje przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
19.00Uroczysta kolacja
  
 
8.00-9.00
Śniadanie

9.00-11.00

ZWIEDZANIE PODZIEMNEJ TRASY TWIERDZY W OSOWCU 
  https://www.youtube.com/watch?v=rXUN4rL8nJQ
11.30-14.00
warsztat A
INDYWIDUALNE PROGRAMY-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE 
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, formy opracowywania i wdrażania, próba ujednolicenia wzoru IPET; jak uniknąć biurokracji przy opracowywaniu i realizacji IPET.
Prof. naz. dr hab Justyna Siemionow. Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Były psycholog młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Malborku.
11.30-14.00
warsztat B
WARSZAT EDUKACYJNY.
Głos każdego jest ważny. Jak zaprosić wszystkich uczniów do aktywnego uczenia się? Warsztaty poświęcone będą sposobom uczenia, angażującym wszystkich uczniów w klasie i poza nią. Zastanowimy się, jak za pomocą konkretnych strategii, metod i technik (tych wskazanych w metaanlizach jako najefektywniejsze) rozwijać uczniowską motywację. Naszym celem będzie refleksja o kształceniu u dzieci i nastolatków odpowiedzialności za swój proces uczenia się. 
Dr Iwona Kołodziejek –  wykładowczyni i tutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę doktorską (obronioną na Wydziale Polonistyki UJ) poświęciła problemowi różnicowania polonistycznego procesu kształcenia, szczególnie w odniesieniu do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W Szkole Edukacji prowadzi zajęcia z zakresu edukacyjnego projektowania i kształcenia nauczycielskich kompetencji wychowawczych. Jest współautorką książki: „Klasa szkolna – przestrzeń działania nauczyciela polonisty” (Kraków 2013). www.szkolaedukacji.pl
11.30-14.00
warsztat C
WARTSZAT WYCHOWAWCZY.
Warsztaty dramowe – jak poprzez gry, ćwiczenia i działanie dramowe rozwiązywać konflikty i rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy?
Maria Depta  – Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Superwizorka warsztatu dramowego, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, nauczycielka akademicka. Od 2003 realizuje warsztaty i projekty dramowe adresowane do różnych grup odbiorców m.in. wychowanków MOW i MOS.
14.00-15.00Obiad
15.00-17.00Ciąg dalszy warsztatów j.w.
17.00-17.30 Przerwa kawowa 
17.30-19.00Konkurs. Prezentacje dobrych praktyk z zakresu wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego. 
19.00Kolacja


8.00-9.30Śniadanie
9.30-11.30Dyskusja panelowa poświęcona najważniejszym problemom MOW/MOS. Podsumowanie warsztatów.
11.30
Zakończenie Kongresu 
12.00Obiad 
 
Statystyki zbiorcze na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego