KONGRES MOW

XIV KONGRES KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MOW
GONIĄDZ 19-21 WRZEŚNIA 2023
Przejdź do treści
SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

 zapraszam serdecznie do udziału w XIV Ogólnopolskim Kongresie Kadry Zarządzającej z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, który odbędzie się w dniach 19-21  września 2023 roku w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna", Goniądz ul. Nadbiebrzańska 32.

      Kongresy w latach 2010-2022 zgromadziły kadrę zarządzającą z większości ośrodków z całej Polski.  Były one okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i omówienia najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. Myślę, iż organizacja tegorocznego Kongresu pozwoli na integrację środowiska osób zajmujących się resocjalizacją młodzieży, ale przede wszystkim przysłuży się poprawie jakości i efektywności pracy ośrodków.

Tematyka tegorocznego Kongresu będzie związana z problematyką  wdrożenia ustawy o wspieraniu i resocjalizacji młodzieży, realizacji przez dyrektorów nadzoru pedagogicznego, także w zakresie wydarzeń nadzwyczajnych. Mamy nadzieję na dyskusję na temat jak działa ustawa w odniesieniu do kierowania nowych wychowanków i działaności MOW.

Głównym  tematem  będzie podsumowanie badań prowadzonych przez Prof. Justynę Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego w MOW-ach pozwalających na określenie funkcjonowania psychospołecznego wychowanków, a tym samym potrzeb dotyczących podejmowanych działań w procesie ich resocjalizacji. Ma to istotne znaczenie dla poszukiwania odpowiedniego modelu pracy wychowawczej oraz podnoszenia poziomu efektywności realizowanych działań, jak również wskazania z jakimi problemami w pracy wychowawczej spotyka się kadra pedagogiczna MOW. A jest to  związane z rosnącą liczbą zgłoszeń wychowanków po próbach samobójczych, autoagresji, leczonych psychiatrycznie.

Kongres będzie też okazją do poznania specyfiki funkcjonowania systemu resocjalizacji w Węgrzech, w tym placówki dla matek z dziećmi.

Ponieważ Kongres rozpoczyna się przed południem, zachęcam do przyjazdu już 18 września, Zapewniamy nocleg i kolację w promocyjnej cenie 140 zł  i kuluarowe rozmowy.
BRAK MIEJS W GŁÓWNYM BUDYNKU. ZAKWATEROWANIE W PENSJONACIE. ZGŁOSZENIA PO 30.08.2023S.Moczydłowski
Wróć do spisu treści